Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Het gastenappartement is eigendom van en wordt beheerd door de familie Pronk, hierna te noemen ‘beheerder’. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast/Vakantiewoning ‘Boerderij Honswijck’, Lange Muiderweg 30 en 30a/b te Weesp
 • Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Boerderij Honswijck zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Boerderij Honswijck ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Boerderij Honswijck dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

 

Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Boerderij Honswijck een bevestiging per e-mail.
 • Na akkoordbevinding en retourzending hiervan is de reservering definitief.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 

Tarieven en betaling

 • De tarieven zijn inclusief BTW en Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden.
 • Alle vermeldingen op de website van Boerderij Honswijck geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse Boerderij Honswijck is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
 • De verblijfskosten in Boerderij Honswijck dienen ófwel vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL72 RABO 0121 8508 38 n.v. N.C. Pronk o.v.v. naam en reserveringsdatum ofwel bij aankomst per pin te worden voldaan.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.
 • De Hoofdgast kan er voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan de B&B over te maken.

 

Annulerings voorwaarden

 • Bij annulering hanteert B&B Aan de Markt de annuleringsvoorwaarden volgens de UVH (Uniforme Voorwaarden Horeca):
 • Bij annulering meer dan een maand voor de dag van aankomst zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor de dag van aankomst is 15% van de totale verblijfskosten verschuldigd.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor de dag van aankomst is 35% van de totale verblijfskosten verschuldigd.
 • Bij annulering meer dan 3 dagen voor de dag van aankomst is 60% van de totale verblijfskosten verschuldigd.
 • Bij annulering meer dan 24 uur voor de dag van aankomst is 85% van de totale verblijfskosten verschuldigd.
 • Bij annulering 24 uur of minder voor de dag van aankomst is 100% van de totale verblijfskosten verschuldigd
 • Ingeval van no-show zal de hoofdgast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
 • De totale verblijfskosten zijn het totale bedrag aan logies met ontbijt inclusief btw en toeristenbelasting dat verschuldigd is voor de gereserveerde periode.
 • Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) teruggave van het reeds per voorschot betaalde bedrag dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan de B&B te worden doorgegeven.
 • Boerderij Honswijck heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (16.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.

 

Huishoudelijk reglement

 

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 00 uur in het appartement terecht.
 • Op de dag van vertrek dient het appartement om 00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

Tijdens het verblijf

 • Het minimum verblijf in de B&B is 1 nacht.
 • Gebruikers dienen geluidsoverlast in en voor het appartement te voorkomen.
 • Gebruik door derden van de vakantiewoning is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in het appartement.
 • Het appartement dient netjes te worden gehouden.
 • Een brandblusapparaat is in het appartement In geval van brand direct de beheerder waarschuwen en 112 bellen.
 • De E.H.B.O. doos bevindt zich in de keukenlade.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het branden van kaarsen in het appartement is niet toegestaan.
 • Roken in het appartement is niet toegestaan.
 • Parkeren op de parkeerplaatsen achter de vakantiewoningen.

 

Wij wensen u een aangenaam verblijf toe! Hartelijke groet, Irmgard en Nico

 

Boerderij Honswijck
Lange Muiderweg 30
1382 LA Weesp